TASSEN VOOR HET GOEDE DOEL

De twee Rotterdamse Zonta clubs zamelen komende periode tassen in om te verkopen en veilen op zondag 24 november 2019. Met de opbrengst steunen we stichting Fier, het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties.
Houdt de website en facebookpage van Zonta Club Rotterdam en Zonta Rotterdam aan de Maas in de gaten.
Heb je tassen, een toffe locatie (we zoeken nog een verkooplocatie voor 24 november) of vragen mail met ZonTassen010@gmail.com
0

Pssst…

We hebben weer een paar namen voor je!

Lara Stanisic en Jessica Shinnick zijn twee van de zeven actrices op 23 november, bij de voorstelling van Seven.
Jij komt toch ook kijken? Koop hier je kaartje. 

De kaartverkoop voor Seven is begonnen.

Need we say more?

Bestel nu je ticket! 

 

 

Het afgelopen jaar hebben we als Zonta-team meegedaan aan de Ladies Run, een hardloopwedstrijd voor dames. Daarmee hebben we geld ingezameld voor Pink Ribbon en onze eigen naamsbekendheid een boost gegeven.

Gaan we weer hardlopen in 2017?

0

Eén van onze leden, Janke van der Zaag organiseerde voor ons een indrukwekkend bezoek aan de Tweede Kamer. We spraken met Kamerleden, kregen een rondleiding door het gebouw, woonden een plenaire vergadering over de gevolgen van de gaswinning bij en maakten kennis met parlementair journalisten. Al met al een gedenkwaardige dag, waar we ook nog eens meer inzicht in het lobbywerk kregen. Je leest hier het verslag van Janke.

De democratie is indrukwekkend om mee te maken

Zonta Rotterdam aan de Maas is op bezoek bij Roald van der Linde, VVD- fractielid Tweede Kamer en woordvoerder bouwen en wonen. Hij is tevens contactpersoon van de VVD voor alle burgemeesters in Nederland, zowel voor het functioneren als voor de werving en selectie.

57

Roald van der Linde is een Rotterdammer in hart en nieren, een econoom zonder fratsen die graag op zoek gaat naar praktische oplossingen, minder regelgeving en goed bestuur.

Hij vindt lobby noodzakelijk: ‘problematiek aankaarten, belemmeringen oplossen’. Dat kan onder andere door werkbezoeken aan projecten die de moeite waard zijn en die een bijdrage leveren aan de oplossing van problemen. Projecten hoeven niet groots en meeslepend te zijn, als ze maar bijdragen aan integratie en leiden naar werk, ondernemerschap, deelname aan de maatschappij. De projecten van Zonta in Rotterdam zijn volgens hem zinvol en de moeite waard om aandacht aan te besteden. Hij komt dan ook graag langs wanneer effecten zijn te bespeuren.

Lobbyisten hebben drie dingen nodig:

  • een positief verhaal
  • doel in het vizier
  • nooit teleurgesteld (de deur uitlopen)

Als woordvoerder Bouwen en Wonen heeft hij veel te maken met vluchtelingen en met gemeenten en gemeentebesturen. In de discussie daarover zijn er veel openingen om projecten naar voren te brengen die aandacht verdienen omdat ze gaan over kennisoverdracht, opleiden, werken, participeren, inburgeren; kortom: deelnemen aan de Nederlandse maatschappij met westerse normen en waarden.

Daarnaast vraagt Van der Linde aandacht voor de participatie van vrouwen als Kamerlid en als burgemeester. Hij is  als vertegenwoordiger namens de fractie op zoek naar goede vrouwelijke kandidaten: “Alle hulp en suggesties zijn welkom”.

Een kwalitatieve lobby op de terreinen emancipatie, integratie, ondernemerschap en ‘ ’s lands bestuur is essentieel’.
Zonta’s zonder fratsen: de wereld ligt aan uw voeten.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Rondleiding door de Tweede Kamer

Ook het bezoek aan de Tweede Kamer zelf met een rondleiding en het bijwonen van een plenaire vergadering over de gevolgen van de gaswinning in Groningen was indrukwekkend. Na een bezoek aan de bijzondere bibliotheek met alle verslagen of “handelingen” van alle Kamervergaderingen is iedereen met stomheid geslagen. Zonta komt weer tot leven op het plein bij de sportieve opening van het Parlementaire jaar dat ieder jaar rondom Prinsjesdag in Den Haag wordt gehouden. De Sportbank organiseert de happening met sport voor basisscholen, Kamerleden, topsporters en bewindslieden.

SAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURES

Lobby 

In de sociëteit van Internationaal Perscentrum Nieuwspoort aan de Lange Poten in Den Haag wordt de lobby voortgezet. Nu in aanwezigheid van journalisten die hun verhaal vertellen over politiek Den Haag en de werking van de democratie en journalistiek.

Onder het genot van een hapje en drankje vertellen (ex-) parlementair journalist Caspar Becx (NOS, TROS, ex- voorzitter Nieuwspoort), Wilco Boom (NOS, voorzitter Nieuwspoort) en Gijs Herderschree (Volkskrant) over de parlementaire mores, de mogelijkheden om ‘stukjes in de krant te krijgen’ of aandacht te krijgen in de media in het algemeen:

  • zorgen dat je opvalt,
  • veel burgers mee hebt en
  • echt wat te vertellen hebt!

Voorbeeld: het Oekraïne referendum.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Nogmaals en tot slot:

Zonta’s zonder fratsen: de wereld ligt aan uw voeten.

 

0

Nu de vakantie voor velen van start gaat een kleine update van ons project Matchen aan de Maas. 

Wat is Matchen aan de Maas ook al weer? 

Samen met onze ‘zusjes’ Zonta rotterdam en Stichting SKIN-Rotterdam helpen we vrouwelijke migranten bij hun taalontwikkeling en kennis over het werken in Nederland. Het doel is hen op weg te helpen zodat zij een betere aansluiting kunnen vinden op de arbeidsmarkt of als vrijwilliger aan de slag kunnen.

De eerste duo’s zijn begonnen

Inmiddels hebben 12 begeleidsters een training gevolgd. Zo kunnen zij de vrouwen optimaal helpen.
En, belangrijker: de eerste duo’s zijn gevormd! 

Zo begeleidt Tineke een vrouw naar een baan in de horeca. Tineke helpt haar bij het behalen van het diploma ‘Sociale Hygiëne’.
Mimi begeleidt Sivakanthini, een verpleegkundige/kraamzorg en Olga begeleidt Mehret die een BBA Degree IBMS als achtergrond heeft. Merelyn krijgt begeleiding van Anne-Marie Merelyn richting vrijwilligerswerk in de zorg.
Liselotte begeleidt Silvana  bij haar sollicitaties naar een baan voor grondstewardess terwijl Marilys, een onderwijsassistente, begeleiding krijgt van Odile.

Nieuwe koppels in de maak

De andere begeleidsters gaan binnenkort aan de slag en hebben een eerste kennismakingsgesprek. In september starten er nog eens 9 nieuwe begeleidsters. Zo helpen we weer een aantal vrouwelijke migranten op weg naar een plek op de arbeidsmarkt.

Al gehoord van de zogenaamde ‘schoolpleinmaffia’? Bij de najaarslezing van Zonta Rotterdam aan de Maas is het een herkenbare term voor een groot deel van de aanwezige vrouwen.

De dames kwamen deze avond bij elkaar om met elkaar van gedachten te wisselen over de vraag ‘Maken vrouwen het verschil?”. Daphne de Kluis (Head of debt Solutions ABN AMRO) en Marlies van Wijhe (Bestuursvoorzitter Van Wijhe Verf) gaven hun visie op deze vraag en een inkijkje in hun loopbaan en de ervaringen die zij in de loop der jaren hebben opgedaan. 

Daphne de Kluis gaf de aftrap, met een boeiende film over de verschillen tussen man en vrouwen. Voor veel van de aanwezigen erg herkenbaar!
Vervolgens ging ze in op de ontwikkelingen die de afgelopen jaren zijn geweest in de bancaire sector en de noodzaak voor diversiteit. Zij sloot treffend af met een fragment van een interview met Madeleine Albright. Haar stelling: “Guilt is our middle name”.
Tot slot deed Daphne een oproep om elkaar als vrouwen te helpen. ‘Zonder elkaar gaat het zo lang duren voordat we er komen, laten we de handen ineenslaan!’. Een oproep waar iedereen het roerend mee eens was.

mlf-4530-64

Marlies van Wijhe gaf een kijkje achter de schermen van Van Wijhe Verf en haar ervaringen als vierde generatie aan het roer van deze familieonderneming. Zij benadrukte het belang van innovatie en duurzaamheid – thema’s die baat hebben bij diversiteit in een onderneming. Niet alleen van mannen en vrouwen,  ook van leeftijd en achtergrond.

Al met al gaven de presentaties en de eigen ervaringen van iedereen veel stof voor discussie. Een aantal reacties:

  • ‘Wij moeten als vrouwen elkaars lifeline zijn’
  • “Laten we elkaar het podium gunnen’;
  • ‘Onze kracht zit juist in het verschil’.

We kijken terug op een succesvolle avond!

PS: Aan het eind van de avond presenteerde Zonta Rotterdam aan de Maas haar thema “Preparing for Life. Wil je meer weten over dit thema of de happening op 7 maart? Volg ons op Facebook!