Skip to main content

Build a better world for women and girls

Over ons

We zijn allemaal druk met werk, hebben een goed gevulde sociale agenda. Maar soms heb je dat gevoel dat je meer wilt doen. Je wilt je tijd inzetten voor iets wat er toe doet. En waarom kies je dan niet voor iets wat heel dicht bij jou ligt? Wij denken dat het tijd is dat je Zonta Rotterdam aan de Maas leert kennen!

Je woont, werkt of bent heel vaak in Rotterdam. Je leeftijd is niet van belang. Je bent vooral iemand die gelooft dat samen sterker ook echt het verschil maakt. Je houdt van interessante ontmoetingen en wil je ervaringen zowel professioneel, maar ook gewoon als mens met anderen delen.

Wij zijn een club van vrouwen en zoals dat bij Rotterdam hoort, zijn wij duidelijk en doelgericht. Zonta Rotterdam aan de Maas zet zich al sinds 2005 in voor de positie van vrouwen en meisjes. In de wereld, maar ook vooral heel dichtbij in Rotterdam. Wij doen dat door geld te werven, bewustwording te creëren, belangen te behartigen en gewoon door onze handen uit de mouwen te steken. Zonta Rotterdam aan de Maas, een club met een gezonde dosis nuchterheid, maar ijzeren wilskracht om vrouwen kansen te bieden die ze verdienen.

Een ongemakkelijke waarheid: 48% van het aantal vrouwen in Nederland is economisch niet zelfstandig.

Een Rotterdams netwerk

Geen vrouw is gelijk. Zonta Rotterdam aan de Maas is dus ook heel divers. Sommige leden kennen elkaar al jaren. Hun werkrelatie was de aanleiding om lid te worden van Zonta. Anderen zochten bewust naar nieuwe contacten in de stad. Onze achtergrond is verschillend. Enkele van onze leden komen uit de medische sector, zijn fotograaf, werken in het onderwijs, de culturele sector, als projectmanager of advocaat. Juist die verscheidenheid maakt gesprekken boeiend. We komen eens per maand samen vanaf 18.30 uur. Na een gezamenlijk diner worden plannen gemaakt om projecten te ondersteunen en commissies gaan aan het werk om idee om te zetten in actie.

Een wereldwijd netwerk

Zonta Rotterdam aan de Maas maakt deel uit van een wereldwijd netwerk. Zonta International bestaat uit 1.200 verschillende Zonta clubs in 62 landen en ruim 26.000 leden. Een enorme groep dames van verschillende nationaliteiten, achtergronden, professies en leeftijden, die elkaar soms ook  internationaal ontmoeten tijdens conferenties en bijeenkomsten. Waar we ook wonen of werken, we streven een gelijk doel na: de verbetering van de juridische, professionele, politieke en economische status van vrouwen over de hele wereld.

Impact op lokaal en internationaal niveau

Zonta is neutraal, niet partij- of religie gebonden en neemt als zodanig geen politieke of religieuze standpunten in. De Zonta Foundation for Women-projecten, de internationale scholarships en de zetel die Zonta heeft bij de Verenigde Naties en de Council of Europe worden via het Zonta hoofdkantoor in Amerika begeleid, maar de activiteiten van de individuele clubs zijn vooral lokaal gericht. Als lid van Zonta draag je bij aan lokale projecten, maar komt een deel van je contributie en fondsenwerving ook ten gunste van internationale projecten van Zonta International.  Zo maakt Zonta Rotterdam aan de Maas deel uit van een groot netwerk, maar kunnen we onze aandacht heel gericht inzetten voor het welzijn van vrouwen in onze eigen stad.

Woon je niet in Rotterdam of omgeving, maar ben je wel geïnteresseerd in lid worden van Zonta? Met ruim 20 Zonta clubs in Nederland is er altijd wel een club dicht bij je in de buurt. Kijk op Zonta Nederland en vindt een club in jouw regio!

Projecten

Je inzetten voor een goed doel kan op verschillende manieren. Wij kiezen in onze aanpak voor vier invalshoeken: geld werven, bewustwording stimuleren, actief aan het werk en belangen behartigen. Vier manieren met elk hun eigen doelstelling, maar altijd gericht op het verbeteren van de positie van vrouwen. Soms werken we gezamenlijk toe naar grote projecten, soms kiezen we juist voor de snelle resultaatgerichte kleinere acties. De keuze hiervoor bepalen we gezamenlijk als club. Onze individuele expertise en de tijd die je naast je werk kunt besteden, zijn hierin de leidende factoren. Maar bovenal kijken we naar de beste manier om het doel te bereiken.

Geld werven

Bewustwording stimuleren

Actief aan het werk

Belangen behartigen

Lid worden?

Wie kan er lid worden?
Lidmaatschap van Zonta Rotterdam aan de Maas staat voor iedereen open. Er is geen leeftijdsgrens. Je woont of werkt in de regio Rotterdam. Wat we van jou verwachten is eigenlijk samen te vatten in een woord: commitment. Inzet voor onze projecten en aanwezigheid bij onze avonden op elke eerste dinsdag van de maand.

Wat kost het?
Als lid van Zonta Rotterdam aan de Maas betaal je een contributie van € 225,- per jaar. Van deze bijdrage wordt de contributies voor Zonta International betaald, en deels gezamenlijke activiteiten. Op de clubavonden betaal je een bedrag voor je diner en drankjes. We hebben hiervoor maximum bedragen afgesproken.

Wat wordt er van mij verwacht?
Naast deze financiële bijdrage vragen we ook tijd. Allereerst natuurlijk tijd om elkaar te leren kennen op onze clubavonden. Maar nog belangrijker is wellicht de tijd die we besteden aan onze projecten. Als lid kom je ook in een van onze commissies te zitten. De projectencommissie houdt zich bezig met onze projecten. De PR & Ledencommissie werkt aan onze bekendheid en uitbreiding van de club.

Het bestuur
Onze club heeft een bestuursmodel. Het bestuur is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (nr 244042) en kent een voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester, secretaris en algemeen lid. We nemen bij toerbeurten zitting in het bestuur in termijnen van 2 jaar. Het huidige bestuur bestaat uit: A. Kwaaitaal (voorzitter), S. Kooi (vicevoorzitter), L. Kuijpers (secretaris), Y. Akturan (penningmeester) en B. Briet (algemeen lid).

Hoe word je lid?
Heb je interesse in het lidmaatschap van Zonta Rotterdam aan de Maas? Mail ons een korte motivatie waarom je lid zou willen worden naar zontaradm@gmail.com. We verwachten geen uitgebreide cv, maar eerder inzicht in je achtergrond en waar je interesses liggen. Vraag ons gerust ons hemd van het lijf in je mail. We nodigen je daarna uit om vrijblijvend drie bijeenkomsten bij te wonen. Hebben we beiden een goed gevoel? Dan word je geïnstalleerd als nieuw lid van Zonta Rotterdam aan de Maas.

Build a better world for women and girls

Neem contact

Zonta Rotterdam aan de Maas is geregistreerd bij de KvK 244042