Over ons

ZONTA is een wereldwijde serviceorganisatie van vrouwen met een zelfstandig beroep of een leidinggevende positie in een bedrijf of organisatie. Per stad of regio zijn de leden verenigd in clubs om samen te werken aan de verbetering van de juridische, professionele, politieke en economische status van vrouwen over de hele wereld. ZONTA is opgericht in 1919 in de Verenigde Staten en thans actief in ruim 65 landen met bijna 1.200 clubs en ca. 30.000 leden. Nederland kent 21 clubs. ZONTA heeft een consultatieve status bij de VN en de Raad van Europa.

ZONTA is neutraal, niet partij- of religie gebonden en neemt als zodanig geen politieke of religieuze standpunten in. Naast nationale serviceprojecten waar wij als ZONTA clubs in Nederland aan werken steunen we ook de serviceprojecten van ZONTA International (www.zonta.org).

Ontmoeten en inspireren
25 vrouwen met een volle agenda. 25 vrouwen lid van Zonta Rotterdam aan de Maas. We zijn allen druk met werk, met ons gezin en hebben een goed gevulde sociale agenda. Maar eens per maand maken we op dinsdagavond bewust tijd voor elkaar. Wat start met een borrel, loopt over in diner en interessante lezing. Er worden plannen gemaakt om geld in te zamelen voor goede doelen. Iedereen zet zich in voor het welzijn van vrouwen in onze stad. We wisselen ervaringen uit. Er wordt genetwerkt. En soms worden er vrienden gemaakt voor het leven.

Geen vrouw is gelijk Het bijzondere van Zonta Rotterdam aan de Maas is zeker de verscheidenheid aan vrouwen. Sommigen kennen elkaar al jaren. Hun vriendschap of werkrelatie was de aanleiding om lid te worden van Zonta. Maar voor velen geldt dat zij via introducees bij Zonta terecht zijn gekomen. Zo is een heel gevarieerd gezelschap ontstaan zowel in leeftijd, achtergrond en beroepen, maar met een gezamenlijk doel: het verbeteren van de positie van de vrouw in de samenleving.

Dankzij u!  De leden van Zonta Rotterdam aan de Maas besteden veel tijd en energie om de positie van de vrouw in onze stad te bevorderen. We zetten ons praktisch in, maar we zijn ook vooral bezig om geld te generen waarmee we projecten kunnen ondersteunen. Onze sponsoren spelen hierbij een grote rol. Hun inzet, bijdragen maar vooral steun maken het mogelijk om dromen uit te laten komen. Heb je ook interesse om ons te helpen? Stuur ons dan een mail en we komen graag langs om te praten over de mogelijkheden en kansen om elkaar te helpen. 

Wil je meer over ons weten?
Volg onze acties en interesses dan via Facebook en/of Instagram.

Zonta International

Local

Zonta Rotterdam aan de Maas is in juni 2005 opgericht. Onze uitgangspunten zijn heel Rotterdams. Met een gezonde dosis nuchterheid, maar vooral ook de mentaliteit van een harde werker, zetten wij ons in voor het welzijn van vrouwen in onze havenstad. Wij organiseren fundraisingactiviteiten waarmee we geld genereren om Rotterdamse projecten te ondersteunen. We helpen andere vrouwen door onze expertise met hen te delen. Wij zijn een groep dames die de handen uit de mouwen steekt en gelooft in ‘wie goed doet, goed ontmoet’.

Global

Zonta Rotterdam aan de Maas maakt deel uit van een wereldwijd netwerk. Zonta International bestaat uit 1.200 verschillende Zonta clubs in 64 landen en ruim 31.000 leden. Een enorme groep dames van verschillende nationaliteiten, achtergronden, professies en leeftijden, die elkaar internationaal ontmoeten tijdens conferenties en bijeenkomsten. Een aantal zaken wordt geregeld via het Zonta hoofdkantoor in Amerika, maar de activiteiten van de individuele clubs zijn vooral lokaal gericht. Zo maakt Zonta Rotterdam aan de Maas deel uit van een groot netwerk, maar kunnen we onze aandacht heel gericht inzetten voor het welzijn van vrouwen in onze eigen stad.

Nearby

Woon je niet in Rotterdam of omgeving, maar ben je wel geïnteresseerd in lid worden van Zonta? Met ruim 20 Zonta clubs in Nederland is er altijd wel een club dicht bij je in de buurt. In sommige steden zijn er zelfs meerdere clubs actief. Zo is in Rotterdam naast Zonta Rotterdam aan de Maas bijvoorbeeld ook Zonta Rotterdam actief. Kijk op Zonta Nederland en vindt een club in jouw regio

Wie kan er lid worden?

Lidmaatschap Lidmaatschap van Zonta Rotterdam aan de Maas staat voor iedereen open. Er is geen leeftijdsgrens. We vragen wel dat je minimaal 24 uur per week werkzaam bent in een leidinggevende functie of in een zelfstandig beroep. Je woont of werkt in de regio Rotterdam. Wat we van jou verwachten is eigenlijk samen te vatten in een woord: commitment. Inzet voor onze projecten en aanwezigheid bij onze avonden op elke eerste dinsdag van de maand.

Wat kost het? Als lid van Zonta Rotterdam aan de Maas betaal je een contributie van € 225,- per jaar. Van deze bijdrage dragen we een bedrag af aan Zonta Internationaal, een percentage wordt besteed aan goede doelen en een deel aan gezamenlijke activiteiten. Naast deze financiële bijdrage vragen we ook tijd. Allereerst natuurlijk tijd om elkaar te leren kennen op onze club avonden. Maar nog belangrijker is wellicht de tijd die we besteden aan onze projecten.

Hoe word je lid? Heb je interesse in lidmaatschap van Zonta Rotterdam aan de Maas? Mail ons een korte motivatie waarom je lid zou willen worden. We verwachten geen uitgebreide cv, maar eerder inzicht in je achtergrond en waar je interesses liggen. Onze ledencommissie neemt dan contact met je op om een afspraak te maken. Vraag ons gerust ons hemd van het lijf! We nodigen je daarna uit om vrijblijvend drie bijeenkomsten bij te wonen. Hebben we beiden een goed gevoel? Dan word je geïnstalleerd als nieuw lid van Zonta Rotterdam aan de Maas.

Zie svp de contactgegevens onderaan deze pagina.

Onze fundraising

Orange the World

Momenteel zijn we actief met Orange The World, de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen.
In meer dan 90 landen wereldwijd wordt tussen 25 november (de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen) en 10 december (internationale mensenrechtendag) 16 dagen lang actie gevoerd tegen geweld tegen vrouwen. Zonta is partner van deze internationale UN Women campagne. > scroll naar beneden en lees verder

Volg onze acties via Facebook en/of Instagram.

Onze projecten

Onze leden

Lucie

algemeen directeur

Karin

Zelfstandig communicatieadviseur

Graag draag ik een steen(tje) bij aan projecten waar vrouwen hun nek uitsteken om andere vrouwen te helpen. Met elkaar staan we sterk! Women Power!

Yildiz

Sociaal ondernemer

Zonta betekent voor mij; met nieuwe gezichten, nieuwe ideeën, nieuw begrip en samenwerken voor een maatschappelijke doel!!!

Bregje

Industrie apotheker

Zonta betekent voor mij netwerken met inspirerende vrouwen, het delen van kennis en kunde  en deze samen in te zetten bij het organiseren van projecten ten behoeve van vrouwen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. 

Jacqueline

Directeur Prenataal Echocentrum

Zonta betekent voor mij
verbreding van mijn netwerk,
delen van kennis/ervaring
en hiermee samen iets
kunnen doen voor vrouwen
die het minder getroffen hebben
in onze maatschappij.

 

Odile

Senior adviseur onderwijs en kwaliteit

Zonta betekent voor mij leuke contacten en netwerken, en vooral de kans om te leren van anderen.

Anne-Marie

Gepensioneerd

Zonta geeft mij inspiratie, vriendschap, gezellige avondjes en uitjes, ondersteuning en positieve energie, samen kun je beter en meer.

Annet

Programma Directeur

Zonta is voor mij ontspanning, een mooie kans om mensen te ontmoeten met een geheel andere achtergrond en van hen iets te leren.

Yolanda

Hoogleraar Klinische Chemie / Laboratoriumspecialist-endocrinologie

Zonta betekent voor mij gezelligheid en ontspanning en vooral het hebben van een gevoel van maatschappelijke betrokkenheid.

Alice

Commercieel directeur

Zonta geeft mij vriendschappen, laat mijn netwerk vergroten, geeft de kans om andere beroepsgroepen te ontmoeten en geïnspireerd te worden.

Wendy

Advocaat, mediator

Inspiratie, maatschappelijke betrokkenheid en lol, dat zijn voor mij de aantrekkelijke kanten van Zonta.

Tineke

Landschapsarchitekt

Vriendschap, plezier, delen wat ons persoonlijk bezig houdt, onderlinge steun, verbreding van kennis; dit alles biedt Zonta mij en tegelijkertijd zet ik me in voor anderen.

Sanka

Zelfstandig ondernemer, HBO-docent

Bij Zonta ontmoet ik inspirerende vrouwen.

Fokje

Predikant, begeleidingskundige en supervisor

Zonta biedt mij een netwerk en volop expertise die bijdragen aan mijn passie, het verbeteren aan de positie van vrouwen in achterstandswijken.

Arita

Organisatie adviseur

Zonta is voor mij netwerken, kennis en ervaringen delen en gezamenlijk iets betekenen voor anderen.

Een ongemakkelijke waarheid: 48% van het aantal vrouwen in Nederland is economisch niet zelfstandig.

Emancipatienota, Vrouwen in NL

Te veel vrouwen teren op hun man!

Jet Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

‘Vrouwen op topposities, zij maken het verschil’.  

Nederlandse Vrouwen Raad, Nederlandse Vrouwen Raad

Contact

Zonta Rotterdam aan de Maas

Bestuurssamenstelling:
S. Smeets, voorzitter
O. Keulers, secretaris
J. Laudy, penningmeester
ZontaRadM@gmail.com

Zonta Rotterdam aan de Maas is geregistreerd bij de KvK 24404218

Social Media
Facebook
Instagram

Meer inlichtingen
Zonta Nederland: www.zontanederland.nl
Zonta Nederland: www.zontadistrict29.org/dutch
Zonta International: www.zonta.org
SIN (Serviceclubs in Nederland): www.serviceclubs.org

*
*
*
Verzenden succesful Bedankt voor uw bericht.
Oops, fout melding!