Matchen aan de Maas

Zonta Rotterdam aan de Maas & Stichting SKIN-Rotterdam hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten ten behoeve van het project ‘Aan het Werk met Taal!’ danwel ‘Matchen aan de Maas’. En ook onze ‘zusjes’ van Zonta Rotterdam doen mee: we gaan samen vrouwelijke migranten helpen bij hun taalontwikkeling en kennis over het werken in Nederland.

Twaalf allochtone vrouwen die hun taalbeheersing van het Nederlands willen verbeteren om hun economische participatie te vergroten krijgen coaching van leden van Zonta Rotterdam aan de Maas en Zonta Rotterdam. De vrouwen krijgen zo niet alleen meer taalvaardigheden, maar ook een beeld mee van Nederlandse gewoonten en de cultuur. 

SKIN-Rotterdam is verantwoordelijk voor de projectcoördinatie. Zonta Rotterdam aan de Maas heeft als inbreng in het project:

  • Gedurende 2 periodes van 3 maanden begeleiden leden van Zonta Rotterdam aan de Maas, zogenaamde maatjes, 12 deelneemsters. We matchen koppels naar vakgebied / sector.

  • Deze maatjes helpen met het verbeteren van de taal en het zoeken naar werk, o.a. d.m.v. les- en oefenmateriaal wat gezamenlijk wordt doorgenomen (door SKIN-Rotterdam ter beschikking gesteld), en door de inzet van eigen expertise en netwerk van het maatje ten behoeven van de deelnemer. Speciale focus ligt op het vinden van werk en het oefenen van onder andere sollicitatiebrieven schrijven en sollicitatiegesprekken voeren.

  • Maatjes krijgen van SKIN-Rotterdam begeleiding door een professionele NT2 docent aangeboden.

De Gemeente Rotterdam heeft voor dit project een subsidie beschikbaar gesteld.