Preparing for life

 ‘Preparing for life’

Dit jaar adopteren wij het thema ‘Preparing for life’. Het hele jaar organiseren we evenementen en bijeenkomsten waarin de zelfredzaamheid van vrouwen centraal staat. Van geboorte tot aan volwassenheid: iedereen verdient een goede start!

Over ‘Preparing for life’

Als Zontaclub willen we, gezien onze missie, het accent op vrouwen leggen. Een goede voorbereiding op haar eigen “life”, met of zonder kind: we richten ons ook op economische zelfstandigheid en empowerment. Een thema dat is gericht op vrouwen zo vroeg mogelijk informeren en helpen bewust te worden van gezond en veilig leven, zeker i.r.t. zwangerschap en een weg banen voor het leven van het kind. Maar ook voor verderop in het leven: vrouwen helpen zelfstandig en gezond te leven, gebruik makend van hun talenten en zo een voorbeeld voor hun kinderen te kunnen zijn.

Concrete projecten

Binnen dit thema ondersteunen we concrete projecten.
Wil je weten welke? Kijk hier.

Onze activiteiten

Het eerste event vindt zaterdag 7 maart plaats: dan organiseren we een feestelijke fundraisingsavond in stijl.
Daar ben jij toch ook bij? Zo steun je het goede doel en heb je zelf een super avond!  Maak gebruik van de early bird korting en bestel voor 22 februari je kaarten.
Meer info? De uitnodiging voor het feest vind je hier: Uitnodiging Zonta 7 maart.