Professor Plons

Middag voor jezelf
In onze stad zijn er veel moeders die dag in, dag uit de zorg hebben voor een kind met een verstandelijke beperking. We nodigden in de zomer van 2013 een aantal van deze kinderen uit de Rotterdamse wijk Bloemhof uit in het Maritiem Museum. Terwijl de kinderen naar hartenlust aan het laden en lossen waren, met hijskranen, blusboten en containerschepen in de weer waren, konden de moeders genieten van een vrije middag. Unilever bood ingrediënten voor de lunch aan. NSGK bood goodie-bags voor de kinderen met een verstandelijke beperking.