Vrijheid om te kiezen

Zonder dwang
Bij het huwelijk denken wij in eerste instantie vooral aan het feest. Aan de verliefdheid die wordt bezegeld met een verbintenis voor het leven. Maar dit gevoel is niet voor alle vrouwen weggelegd. Helaas komen er nog veel te veel gedwongen huwelijken voor in de wereld. Femmes for Freedom zet zich in tegen huwelijksdwang en huwelijkse gevangenschap. Door een succesvolle campagne heeft Femmes for Freedom een bredere definitie van het begrip huwelijksdwang gerealiseerd. Femmes for Freedom bestaat pas één jaar, maar oefent invloed uit op zowel juridisch, maatschappelijk, cultureel en politiek vlak. Wij ondersteunen deze stichting door een financiele bijdrage.