Zonta Filmdag

Kansen grijpen
Wij zijn een typisch Rotterdamse club en dus zoeken we waar mogelijk ook naar typisch Rotterdamse projecten. Voor de Zonta FilmDag 2007 zochten we nadrukkelijk aansluiting bij de gemeente Rotterdam en hun emancipatiebeleid. De gemeente wil ervoor zorgen dat vrouwen evenveel rechten, kansen, vrijheden en verantwoordelijkheden kunnen genieten als mannen. En vooral, vrouwen stimuleren die kansen aan te grijpen, de zelfredzaamheid te bevorderen en volwaardig deel te nemen aan alle aspecten van de samenleving. Zonta Rotterdam aan de Maas haakte met deze Filmdag aan op één van de speerpunten van dit Rotterdamse emancipatiebeleid, het maximaliseren van de kansen van allochtone vrouwen.