Wendy

Advocaat, mediator

Inspiratie, maatschappelijke betrokkenheid en lol, dat zijn voor mij de aantrekkelijke kanten van Zonta.