Te veel vrouwen teren op hun man!

Jet Bussemaker , Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap