Elkaar ontmoeten

Clubbijeenkomsten
Laten we er niet omheen draaien. We zijn een club die zich inzet voor de positie van vrouwen, maar we zijn ook zeker een groep dames die ervan geniet om samen te komen en elkaar te inspireren. We kiezen hiervoor heel verschillende settings. De ene keer gaan we voor een serieuze lezing, de andere keer picknicken we bij de Kralingse plas. Wij zijn geen standaard service club waar het alleen om vergaderen gaat. Van het rondje wel en wee tot aan de kerstborrel, onze activiteitencommissie zorgt ervoor dat onze avonden op een boeiende manier gevuld zijn. En dat alles terwijl we ons voor de volle 100% inzettten voor het lot van anderen.

Zonta Port Society

Havenstad Rotterdam
We zijn een groep vrouwen die ervan houden om elkaar te inspireren. Een keer per twee jaar komen we daarom samen met de internationale Zontaclubs uit de ons omringende havensteden. Antwerpen, Rotterdam, Bremen, Hamburg, ze zijn alle van de partij. Deze keer gaan we niet voor vergaderingen of voor besluiten nemen. Elkaar ontmoeten is het devies!

Zonta says no

Stop het geweld
Zonta Says NO is een internationale Zonta campagne om bewustzijn te scheppen en het geweld tegen vrouwen en meisje in de wereld te stoppen. De campagne, die begon in 2012, bestaat uit fundraisingsactiviteiten van Zonta clubs uit heel de wereld. Maar nog belangrijker, we laten gezamelijk onze stem horen bij de Verenigde Naties en andere invloedrijke instanties. Alle Zontians zetten zich samen in voor dit doel.

Matchen aan de Maas

De perfecte combinatie
Een mooi voorbeeld van onze inzet voor Rotterdamse vrouwen is het project Matchen aan de Maas. In dit project, gestart in 2012, willen we de expertise van onze leden koppelen aan de wensen van vrouwen in Rotterdam. De ‘match’ gaat heel concreet om (snuffel)stages en werkgelegenheid. Hoe kunnen we onze kennis en relaties inzetten om vrouwen verder te helpen op professioneel gebied? Voor dit project werken we samen met de gemeente Rotterdam en de Hogeschool Rotterdam.

Zonta Filmdag

Films en speeches
Het recept bleek goud waard. Een speelfilm met een maatschappelijk thema gekoppeld aan een inhoudelijke mini symposium. We ontwikkelden in 2006 het concept voor de Zonta Filmdag. In dat jaar stond de film Ae fond Kiss van regisseur Ken Loach centraal. Inburgering was (en is) het centrale thema dat heel centraal staat in onze stad. Na het bekijken van de film en een documentaire waren er sprekers, maar vooral veel discussie. En dat laatste stimuleren wij graag. Hoe meer we discussieren, hoe beter we elkaar leren kennen en samen bijzondere resultaten kunnen boeken.

De Yoghurtfabriek

Ontwikkel jezelf
Wij richten ons zoveel mogelijk op Nederland, maar soms hebben ook buitenlandse projecten onze aandacht. De Amigos is een Nederlandse stichting die zich betrokken voelt bij de enorme extra achterstand die gezinnen met een gehandicapt kind oplopen in derde wereldlanden. Zij ondersteunen de Familias especiales, een vrouwenbeweging van Nicaraguaanse moeders met gehandicapte kinderen. Een mooi initiatief dat we in 2007 financieel ondersteunden is het yoghurtfabriekje. Hier maken moeders yoghurt (beter houdbaar in een tropisch land dan melk) betere voeding te vervaardigen voor hun gehandicapte kinderen. Maar de moeders vinden hier ook werk, omdat de yoghurt ook wordt verkocht. Een ondernemende win-win situatie die we stimuleren!