0

Eén van onze leden, Janke van der Zaag organiseerde voor ons een indrukwekkend bezoek aan de Tweede Kamer. We spraken met Kamerleden, kregen een rondleiding door het gebouw, woonden een plenaire vergadering over de gevolgen van de gaswinning bij en maakten kennis met parlementair journalisten. Al met al een gedenkwaardige dag, waar we ook nog eens meer inzicht in het lobbywerk kregen. Je leest hier het verslag van Janke.

De democratie is indrukwekkend om mee te maken

Zonta Rotterdam aan de Maas is op bezoek bij Roald van der Linde, VVD- fractielid Tweede Kamer en woordvoerder bouwen en wonen. Hij is tevens contactpersoon van de VVD voor alle burgemeesters in Nederland, zowel voor het functioneren als voor de werving en selectie.

57

Roald van der Linde is een Rotterdammer in hart en nieren, een econoom zonder fratsen die graag op zoek gaat naar praktische oplossingen, minder regelgeving en goed bestuur.

Hij vindt lobby noodzakelijk: ‘problematiek aankaarten, belemmeringen oplossen’. Dat kan onder andere door werkbezoeken aan projecten die de moeite waard zijn en die een bijdrage leveren aan de oplossing van problemen. Projecten hoeven niet groots en meeslepend te zijn, als ze maar bijdragen aan integratie en leiden naar werk, ondernemerschap, deelname aan de maatschappij. De projecten van Zonta in Rotterdam zijn volgens hem zinvol en de moeite waard om aandacht aan te besteden. Hij komt dan ook graag langs wanneer effecten zijn te bespeuren.

Lobbyisten hebben drie dingen nodig:

  • een positief verhaal
  • doel in het vizier
  • nooit teleurgesteld (de deur uitlopen)

Als woordvoerder Bouwen en Wonen heeft hij veel te maken met vluchtelingen en met gemeenten en gemeentebesturen. In de discussie daarover zijn er veel openingen om projecten naar voren te brengen die aandacht verdienen omdat ze gaan over kennisoverdracht, opleiden, werken, participeren, inburgeren; kortom: deelnemen aan de Nederlandse maatschappij met westerse normen en waarden.

Daarnaast vraagt Van der Linde aandacht voor de participatie van vrouwen als Kamerlid en als burgemeester. Hij is  als vertegenwoordiger namens de fractie op zoek naar goede vrouwelijke kandidaten: “Alle hulp en suggesties zijn welkom”.

Een kwalitatieve lobby op de terreinen emancipatie, integratie, ondernemerschap en ‘ ’s lands bestuur is essentieel’.
Zonta’s zonder fratsen: de wereld ligt aan uw voeten.

Rondleiding door de Tweede Kamer

Ook het bezoek aan de Tweede Kamer zelf met een rondleiding en het bijwonen van een plenaire vergadering over de gevolgen van de gaswinning in Groningen was indrukwekkend. Na een bezoek aan de bijzondere bibliotheek met alle verslagen of “handelingen” van alle Kamervergaderingen is iedereen met stomheid geslagen. Zonta komt weer tot leven op het plein bij de sportieve opening van het Parlementaire jaar dat ieder jaar rondom Prinsjesdag in Den Haag wordt gehouden. De Sportbank organiseert de happening met sport voor basisscholen, Kamerleden, topsporters en bewindslieden.

SAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURES

Lobby 

In de sociëteit van Internationaal Perscentrum Nieuwspoort aan de Lange Poten in Den Haag wordt de lobby voortgezet. Nu in aanwezigheid van journalisten die hun verhaal vertellen over politiek Den Haag en de werking van de democratie en journalistiek.

Onder het genot van een hapje en drankje vertellen (ex-) parlementair journalist Caspar Becx (NOS, TROS, ex- voorzitter Nieuwspoort), Wilco Boom (NOS, voorzitter Nieuwspoort) en Gijs Herderschree (Volkskrant) over de parlementaire mores, de mogelijkheden om ‘stukjes in de krant te krijgen’ of aandacht te krijgen in de media in het algemeen:

  • zorgen dat je opvalt,
  • veel burgers mee hebt en
  • echt wat te vertellen hebt!

Voorbeeld: het Oekraïne referendum.

Nogmaals en tot slot:

Zonta’s zonder fratsen: de wereld ligt aan uw voeten.